Självmordstankar

Att prata om självmord är ett skydd för livet. Din närvaro kan rädda liv. En människa som funderar på självmord upplever sig ofta ensam och tror sällan att någon kan hjälpa eller att någon vill förstå. Det går att göra skillnad genom att finnas, lyssna och ge stöd. Var en närvarande medmänniska.

Varifrån kan självmordstankar komma?

Att inte se något sätt att handskas med en känsla av förtvivlan, smärta eller ångest kan innebära att självmord kan upplevas som enda utvägen ut från en hopplös situation. Det finns dock varningssignaler som är viktiga för omgivningen att veta om, för att kunna vara observant och uppmärksam.

Varningssignaler

Att någons beteende ändras kan vara tecken på psykisk ohälsa och risk för att självmordstankar finns.

Exempel på ändrat beteende:

 • Lynnig, ledsen och tillbakadragen
 • Pratar om känslor av hopplöshet, känner sig hjälplös och värdelös
 • Bryr sig inte som tidigare om exempelvis skola, relationer, utseende
 • Stressande livssituation
 • Pratar om döden
 • Riskfyllt och självdestruktivt beteende.

Nedan finns 10 enkla råd för dig som vill veta vad det går att göra om någon mår dåligt och kanske bär på självmordstankar

1. Gör någonting

Förutsätt inte att det ”går över” utan hjälp eller att individen själv kommer att söka hjälp. Räck ut en hjälpande hand om du är orolig för att någon du känner funderar på att ta sitt liv – DU kan rädda liv!

2. Var medveten

En vanlig reaktion är att det kan kännas svårt att hjälpa, ta då gärna själv hjälp av någon som du litar på. Det är också naturligt att själv känna panik, vilja ignorera situationen eller önska att det ska ”gå över” av sig självt. Du kan också känna en önskan, ett behov, av att snabbt vilja lösa situationen för individen.

3. Var närvarande

Ge ordentligt med tid till personen, uttryck omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Låt personen berätta hur det är - lyssna noga. En del problem blir mer hanterbara när de formuleras. Var varsam i ditt samtal och närma dig problemen sakta, backa om du upplevs vara för närgången.

4. Fråga

Genom att fråga visar du att du bryr dig. Att fråga är också enda sättet att få veta om någon funderar på självmord. Att prata om självmord påverkar inte någon att ta sitt liv, däremot uppmuntrar det till att tala om känslor vilket ofta känns befriande. Lova INTE att hålla någons självmordstankar hemliga.

5. Säkerställ

När någon har självmordstankar är det viktigt att få veta hur länge tankarna funnits. Fråga om vilken hjälp personen har tillgång till för att känna sig tryggare och må bättre. Fråga också om det finns tankar på hur, när och på vilket sätt självmord ska ske. Erbjud dig att finnas som stöd och hjälp för att finna ny glädje och kraft. Fråga hur du kan finnas som stöd och hjälp. Upplevs situationen akut – ring 112!

6. Nästa steg

Bestäm tillsammans hur den aktuella situationen ska lösas och vad som ska vara nästa steg. Det kan vara att uppmuntra till att söka professionell hjälp, ringa en hjälplinje eller kanske ge stöd för att lämna en svår relation.

7. Stöd och hjälp

Det finns olika vägar att välja för att få stöd och hjälp. Professionell hjälp finns exempelvis via hälsocentralen och sjukhus. Ring 1177 för rådfrågning. Inom skolan finns stöd genom elevhälsan. Du kan även vända dig till kyrkan för att samtala med en präst eller en diakon. Erbjud dig att följa med eller att slå ett telefonnummer. Stötta även personen att följa de råd och rekommendationer som denne fått.

8. Förmedla hopp

Självmordstankar återkommer ofta. Visa att du vill lyssna och förstå. Be personen lova att be om hjälp och berätta om sina känslor för någon när tankar återkommer. Genom att personen ger ett löfte ökar sannolikheten att det kommer att följas. Visa engagemang och förmedla hopp.

9. Dig själv

Ta hand om dig själv! Det är känslomässigt påfrestande att stötta någon som har självmordstankar. Se till att du har personer att prata med - vänner, familj eller någon professionell.

10. Stanna kvar

Självmordstankar försvinner inte av sig själv utan hjälp behövs för att ta sig ur dem. Självmordstankar försvinner inte heller utan att individen upplever någon form av förändring i livet.

Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera tankar - därför är vänner, familj eller andra viktiga personers närvaro mycket betydelsefull.

Första hjälpen vid psykisk ohälsa i fem steg

 1. Bedöm situationen, ta kontakt
 2. Lyssna öppet och fördomsfritt
 3. Erbjud stöd och information
 4. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
 5. Stöd personen att finna andra sätt att få hjälp