Nyhetsarkiv

 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nya regler för hygienverksamheter

  Anmälningsplikten för hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta utvidgas efter 1 juli 2021 till att omfatta även “annan smitta”. Det innebär att alla verksamheter som använder kniv/skalp...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Gatubelysningen i centrala Bjurholm

  På grund av transporter till vindkraftsparken via väg 353 genom Bjurholms tätort kommer en del ljuspunkter att tas bort så att transporterna kan ta sig fram.
 • Kommun och politik

  Delaktighetsveckan 2021 - tema demokrati

  Är du intresserad av demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter? Save the date för Delaktighetsveckan, vecka 46, i november