Nyhetsarkiv

 • Näringsliv och arbetsmarknad

  Bjurholms ambassadörer

  Vi vill på ett positivt sätt visa upp vår fantastiska kommun och dess innevånare och kommer därför att lyfta fram personer som lever, bor och verkar i Bjurholms kommun eller som på annat sätt är goda ...
 • Omsorg och hjälp

  Öppna jämförelser - alla blad ska skickas in

  Socialstyrelsen har skickat ut enkäter till personer som har hemtjänstinsatser eller personer som bor på särskilt boende. Enkäten handlar om vad de äldre tycker om sina insatser.
 • Kommun och politik

  Länsstyrelsen och Region Västerbotten kraftsamlar för gemensam folkhälsosatsning i länet

  En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten, som blir ett nav i länets folk...
 • Omsorg och hjälp

  Avråder till besök på särskilda boenden

  På grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i samhället avråder vi starkt från alla besök på våra särskilda boenden.
 • Uppleva och göra

  Ny ansökningsperiod för bygdemedel

  För att effektivisera processen kring alla ansökningar om bygdemedel som Länsstyrelsen Västerbotten tar emot, så har de bestämt att dela upp alla länskommuner i olika utlysningsperioder.
 • Kommun och politik

  Resultat medborgarundersökning 2021

  Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. I Bjurholm drogs ett slumpmässigt urval bland personer 18 år eller äldre på 1 000 personer. Av des...
 • Kommun och politik

  Riktlinjer och policy för kommunens bostadsverksamhet

  Politiken har antagit nya styrdokument som börjar gälla den 1 januari 2022.