Nyhetsarkiv

  • Omsorg och hjälp

    Våga tipsa om våld i hemmet

    Under vecka 47 pågår ”En vecka fri från våld”. En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinno...
  • Bygga, miljö och infrastruktur

    Kommunen tar över återvinningsstationerna, ÅVS

    Från och med årsskiftet tar Bjurholms kommun över tömningen och skötseln av alla återvinningsstationer inom kommunen.