Nyhetsarkiv

 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Eldning av trädgårdsavfall och majbrasor

  Sedan 1 januari 2024 gäller nya regler som förbjuder eldning av trädgårdsavfall. Det finns möjlighet för kommunerna att meddela undantag från förbudet genom lokala föreskrifter. För närvarande tolkas ...
 • Uppleva och göra

  Nytt sätt att kommunicera om allemansrätten

  Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt sätt att kommunicera om allemansrätten. Under vecka 18 lanseras kommunikationssatsningen mot allmänheten. Vi har valt att medverka och det kommer att märkas i ...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nya bussangöringen och Diamanten vecka 18-19

  Här redovisas planerade arbeten under vecka 18 och 19. Vänligen respektera avspärrningarna.
 • Kommun och politik

  Har du internetbank - skaffa e-faktura

  E-faktura är ett smidigt sätt att hantera dina räkningar elektroniskt. Istället för att få en pappersräkning i brevlådan, får du den elektroniskt till din dator eller mobil.
 • Barn och utbildning

  Komvux Bjurholm

  Är du elev som studerar på distans? Lärcentrum erbjuder stöd med teknik och struktur till elever som studerar vuxenutbildning på distans. Stödet erbjuds vid två tillfällen varje vecka och bokas vid fö...
 • Barn och utbildning

  Särskilda insatser i förskolan

  Bjurholms kommun har blivit beviljad SIS-medel (särskilda insatser i skolan) från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att utveckla de inkluderade lärmiljöerna i förskolan.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nya bussangöringen och Diamanten vecka 17

  Arbetet fortsätter under vecka 17. Vänligen respektera avspärrningarna.
 • Omsorg och hjälp

  Enkät till dig som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende

  I slutet av mars 2024 fick cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett ...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nya bussangöringen och Diamanten vecka 16

  Arbetet fortsätter under vecka 16. Vänligen respektera avspärrningarna.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Bekämpa och rapportera in invasiva främmande arter

  Främmande arter är de som introduceras till platser som inte är deras naturliga miljö. De kan orsaka stor skada för de inhemska växter, insekter och djur som finns på platsen och kallas då för invasiv...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Invigning av nya Återvinningscentralen (ÅVC)

  Onsdag den 17 april inviger vi vår nya ÅVC på Industrivägen 5 kl.16.00.(Industriområdet Österbacka.) Kommunstyrelsens ordförande är på plats och inviger anläggningen.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nya bussangöringen och Diamanten vecka 15

  Arbetet fortsätter under vecka 15. Vänligen respektera avspärrningarna.
 • Kommun och politik

  Fördelning per 100-lapp

  Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Här kan du ta del av hur kommunens pengar har använts under år 2023 fördelat på en 100-lapp.
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Nya bussangöringen och Diamanten vecka 14

  Fortsatt arbete under vecka 14. Viktigt att respektera avspärrningarna.