Kultur

Kultur är en egen verksamhet under kultur- och utbildningsförvaltningen. Inom verksamheten ryms bibliotek, kulturarrangemang och musikskola. Verksamheten leds politiskt av kultur- och utbildningsnämnden

Ansvarig: Aurora Rehnlund-Chevlin, biblioteks- och kulturansvarig, tfn 0932-140 61

Offentlig konst.

Kommunen har upprättat ett register över den offentliga konst kommunen äger.

Det finns även en katalog med foton över de flesta konstverken i kommunen.
Katalogen går att låna på biblioteket.

Kulturbidrag

Kulturföreningar kan söka pengar upp till 1 000 kr i form av ett arrangemangsbidrag. Föreningarna lämnar ett budgetunderlag och programförslag som ska vara av kulturell karaktär. Föreningen återrapporterar efter arrangemangets slut.

Musikskolan

Kommunen driver kultur- och musikskolan i Bjurholm.

För närvarande finns ca 40 elever och 3 deltidslärare. Undervisning kan erbjudas för piano, gitarr, trummor, bas, sång, och gruppspel. Platsantalet för undervisningen är begränsad.

Warner Oland

Värner Ölund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. föddes i Bjurholm 1879 och kom i början på 1890-talet till Usa. Han kom att bli en stor skådespelare i Hollywood där han gjorde sexton filmer under tiden 1931-1938. Han kom att spela mot stora aktörer som Marlene Dietrich och Rita Hayworth. Hans stora roll var som mästerdektektiven Charlie Chan.
I Bjurholm finns Warner Oland Academy som bildades 1995 i syfte att sprida kunskap om bjurholmsbygdens världsberömde skådespelare. En faktabank innehållade alla former att dokumentation rörande Warner Olands liv och verksamhet håller ständigt på att samlas in.

Kontaktperson Ann-Christin Backlund, tfn 070-219 73 40

Konstvägen sju älvar

Föreningen Vägen Sju Älvar bildades 1965 av dåvarande kommuner Holmsund, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Fredrika, Åsele och Dorotea. Under en resa från kust till fjäll passerar man i tur och ordning de sju älvarna – Vindelälven, Umeälven, Öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och längst uppe i Södra Lapplands fjällvärld når man Saxälven.

Målet var till en början att arbeta för en förbättrad vägstandard och genom detta att skapa en attraktiv turistled från kust till fjäll. I ambitionerna ingick också att arbeta för en förlängning av vägen över fjället för att skapa en direkt förbindelse med Norge och Atlanten. Vägstandarden har avsevärt förbättrats men någon förlängning av vägen över fjällen har ännu inte blivit genomförd.

Föreningen ändrade namnet 1997 till Konstvägen Sju Älvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samband med ett EU-finansierat projekt som handlade om att tillskapa konstverk utmed vägen. Tio konstnärer fick förtroendet att uppföra var sitt konstverk. Det första konstverket, ”Väg ledning” uppfördes redan 1996 och de resterande nio konstverken färdigställdes sedan under 1998. Resultatet blev en unik konstutställning ute i naturen.

Kontaktperson: Bo Nilsson, tfn 070-235 02 41

Bjurholms hembygdsförening

Hembygdsgården ligger otroligt vackert och har flera vackra och unika byggnader på området.

Bjurholms hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bildades 1944 på initiativ av folkskolläraren Elfred Olofsson, Bjurholm. Den första byggnaden flyttades 1947 till hembygdsområdet som ligger högt vid Öreälven där det första nybygget i Bjurholm anlades 1752. Hela tiden har byggnadsbestånd och samlingar utökats.

Kontaktperson: Gunnar Lindström, tfn 070-345 41 12

Bjurholms berättarakademi

Föreningens främsta uppgift är att samla in och dokumentera berättelser mest från Bjurholm men även från andra håll. Föreningen har givit ut en CD-skiva och en dubbelCD.

Bjurholm och Berättarakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. blev utsett till årets berättarkommun 2010 på berättarfestivalen i Skellefteå. Mer information finns på föreningens hemsida.

Kontaktperson: Bo Nilsson, tfn 070-256 02 41