Lokalbokning

Kommunens lokaler hyr du via kommunen; telefon 0932-140 00

Föreningar och organisationer inom kommunen som är registrerade i kommunens föreningsregister har möjlighet att boka kommunens lokaler kostnadsfritt för föreningens träffar som till exempel årsmöten.

Det är inte tillåtet att arrangera privata arrangemang som till exempel bröllop via en förening. Vid privata bokningar betalas en hyra till kommunen.