Castorhallen

Kommunen stödjer föreningsaktiviteter genom att utsedda lokaler kostnadsfritt ställs till förfogande för kontinuerlig verksamhet hos föreningar inom Bjurholms kommun. Castorhallen är en av lokalerna.

Castorskolans elever har Castorhallen till förfogande vardagar kl. 08.00-16.00.

Övriga tider, som inte är bokade, kan hyras av privatpersoner enligt prislista. Vid bokning av privatpersoner på övrig ledig tid måste nycklar hämtas på kommunkontoret dagtid, återlämnas direkt efter avslutad aktivitet.

I Castorhallen finns tillgång till badminton, tennis- och volleybollnät, plintar och madrasser.

Regler vid korttidshyra

  • Vid hyrestillfället ska ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden. (bokar en förening är föreningens styrelse ytterst ansvarig för verksamheten i lokalen.)
  • Hyresgästen ansvarar för att skaffa sig kännedom om lokalens utrymningsvägar så att en utrymningssituation kan hanteras.
  • Hyresgästen ansvara för att utrymningsvägar inte blockeras.
  • Hyresgästen ansvarar för att lokal, utrustning, omklädningsrum, läktare, parkering och fasta inventarier lämnas i ett oskadat skick.
  • Fast inredning får ej monteras ned eller flyttas.
  • Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i lokalen eller inte städar efter sig.
  • Om soptunnor saknas ska soporna tas med hem.
  • Bokning av korttidshyra gör du via vår e-tjänst.
  • Avbokning genom meddelande i ärendet ska göras senast 24 timmar innan nyttjande av lokalen.
  • Avbokning som sker inom 24 timmar från bokningsstart debiteras hyra.

Bokning av Castorhallen

Castorhallen är i första hand bokade för Bjurholms aktiva föreningar. Man kan boka Castorhallen övrig tid, när det är ledigt.

Bokning av Castorhallen gör du i god tid via vår e-tjänst.

Redan bokade tider i Castorhallen.

Prislista

Prislista Castorhallen

Castorhallen

Företag och privatpersoner i Bjurholm

Företag och privatpersoner från annan kommun

Hel hall

150 kr per timme

250 kr per timme

Halv hall

80 kr per timme

150 kr per timme

Mässor och stora arrangemang

1000 kr per dag + golvbeläggning

1000 kr per dag + golvbeläggning