Ogen - sammanträdesrum

Sammanträdesrummet Ogen

Ogen är ett sammanträdesrum i kommunkontorets lokaler. Ingång via reception på kommunkotoret. Vid bokning efter kontorstid krävs en Iloq-nyckel som måste hämtas på kontorstid. Återlämnas i brevinkast vid kommunkontorets entré.

Regler vid korttidshyra

 • Vid hyrestillfället ska ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden. (bokar en förening är föreningens styrelse ytterst ansvarig för verksamheten i lokalen.)
 • Hyresgästen ansvarar för att skaffa sig kännedom om lokalens utrymningsvägar så att en utrymningssituation kan hanteras.
 • Hyresgästen ansvarar för att utrymningsvägar inte blockeras.
 • Hyresgästen ansvarar för att lokal, utrustning, parkering och fasta inventarier lämnas i ett oskadat skick.
 • Fast inredning får ej monteras ned eller flyttas.
 • Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i lokalen eller inte städar efter sig.
 • Om soptunnor saknas ska soporna tas med hem.
 • Bokning av korttidshyra gör du via vår e-tjänst.
 • Avbokning genom meddelande i ärendet ska göras senast 24 timmar innan nyttjande av lokalen.
 • Avbokning som sker inom 24 timmar från bokningsstart debiteras hyra.

Boka sammanträdesrummet Ogen

Bokning av sammanträdesrummet Ogen gör du i god tid via vår e-tjänst. Har du inte den möjligheten kan du ringa 0932-140 00 eller receptionen@bjurholm.se

Vid bokning ange följande:

 • Har du behov av Internetuppkoppling
 • Datum och mellan vilka tider (år-månad-dag, kl.xx-xx)
 • Vilken typ av möte, exempelvis, årsmöte, utbildning etecetera
 • Ska lokalen användas efter kontorstid behöver du kvittera ut en nyckel

Priser korttidshyra

Priser korttidshyra

Lokal

Förening

Övriga

Ogen

0 kr

100 kr per timme

Extra städ

300 kr per timme

300 kr per timme

Ej återställd lokal, enligt bokningsregler

300 kr per timme

300 kr per timme

Vaktmästare

459 kr per påbörjad timme

459 kr per påbörjad timme

Larmutryckning vid falsklarm

Faktisk utryckningskostnad

Faktisk utryckningskostnad

Utrustning

I Ogen finns tillgång till följande utrustning:

 • Webbmötessystem som kopplas till din dator
 • Whiteboardtavla
 • Bord och stolar för12 personer runt bordet + extra stol
 • I anslutning till Ogen finns tillgång till en toalett.