Ravinen - sammanträdesrum

Sammanträdesrummet Ravinen

Ravinen är ett sammanträdesrum i kommunkontorets lokaler. Ingång markplan från Brännavägen. Vid bokning krävs en Iloq-nyckel som måste hämtas på kontorstid och återlämnas vid brevinkast vid kommunkontorets entré.

Regler vid korttidshyra

 • Vid hyrestillfället ska ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden. (bokar en förening är föreningens styrelse ytterst ansvarig för verksamheten i lokalen.)
 • Hyresgästen ansvarar för att skaffa sig kännedom om lokalens utrymningsvägar så att en utrymningssituation kan hanteras.
 • Hyresgästen ansvarar för att utrymningsvägar inte blockeras.
 • Hyresgästen ansvarar för att lokal, utrustning, parkering och fasta inventarier lämnas i ett oskadat skick.
 • Fast inredning får ej monteras ned eller flyttas.
 • Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i lokalen eller inte städar efter sig.
 • Om soptunnor saknas ska soporna tas med hem.
 • Bokning av korttidshyra sker via telefon eller mail till ansvarig för bokningar.
 • Avbokning ska göras senast 24 timmar innan nyttjande av lokalen.
 • Avbokning som sker inom 24 timmar från bokningsstart debiteras hyra.

Boka sammanträdesrummet Ravinen

Bokning av sammanträdesrummet Ravinen gör du i god tid via 0932-140 00 eller receptionen@bjurholm.se

Vid bokning ange följande:

 • Har du behov av Internetuppkoppling
 • Datum och mellan vilka tider (år-månad-dag, kl.xx-xx)
 • Vilken typ av möte, exempelvis, årsmöte, utbildning etecetera

Du behöver kvittera ut en nyckel som ska återlämnas i brevinkast vid kommunkontorets entré.

Priser korttidshyra

Priser korttidshyra

Lokal

Förening

Övriga

Ravinen

0 kr

100 kr per timme

Extra städ

300 kr per timme

300 kr per timme

Ej återställd lokal, enligt bokningsregler

300 kr per timme

300 kr per timme

Vaktmästare

459 kr per påbörjad timme

459 kr per påbörjad timme

Larmutryckning vid falsklarm

Faktisk utryckningskostnad

Faktisk utryckningskostnad

Utrustning i Ravinen

I sammanträdesrummet Ravinen finns tillgång till följande utrustning:

 • Webbmötessystem som kopplas till din dator
 • SMART- board
 • Whiteboardtavla
 • Bord och stolar till 14 personer + två extra stolar.