Föreningsregister

Kommunen jobbar med att ta fram en e-tjänst för föreningsregistret. För mer information kontakta Claudia Wieczorek, tel. 0932 141 41