Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan hos kommunen ansöka om att få anordna lotterier.

Handlingar som ska följa med ansökan är

  • Protokoll från årsmöte
  • Verksamhetsberättelse och styrelsens stadgar
  • Protokollsutdrag på att styrelsen beslutat att lotteriet ska starta och vem som ska stå som lotteriföreståndare

Finns någon av dessa handlingar redan hos kommunen (t.ex vid föreningsbidragsansökan) ange då detta så behöver ni inte skicka in fler exemplar.

Länkar till E-tjänster/blanketter längst ner på sidan.

Kontakta plan och bygg vid frågor
Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se