Brattåkern/pulkabacke

Brattåkern är en pulkabacke centralt belägen i Bjurholm.

Pulkabacke med replift

I Bjurholm snett bakom Bjurholms kyrka mot väg 92 ligger pulkabacken Brattåkern. Trampning och pistning av Brattåkern sker vid behov under säsongen vid större
snöfall.

Kontaktperson Bjurholms isbana

Björn Wingren, tel: 0932-140 09, bjorn.wingren@bjurholm.se

Felanmälan, tel: 0932-141 14

Brattåkern