Skid- och motionsspår

Både sommar och vinter finns det härliga motionsspår i kommunens vackra natur. I Bjurholm finns skidspår för klassisk åkning och för fristil.

Skidspåret i Bjurholm

Spårslingorna är markerade och längden på spåren är 10 km (dras ideellt) , 5 km, 2,5 km och 1,1 km. De elljusbelysta spåren är 1,1 km och 2,5 km. Läs mer utförligt om skidspårets riktlinjer i dokumentet under Relaterat innehåll längst ner på sidan.

Skidspårets riktlinjer

  • Skidspåret spårdras om det finns tillräckligt med snö från och med den 1 december och som längst till och med vecka 16 beroende på väderlek. Spåren dras inte på helgdagar.
  • Vid kraftigt snöfall avvaktar man med pistningen. När snöfallet upphör ska man se till att spåret blir pistat till fullgod standard (ej på helgdagar)
  • Om det snöar mycket under en längre tid utan uppehåll, så bör man trampa ihop snön när snödjupet når cirka 10 centimeter. I dessa fall så sker ingen spårdragning. Spårdragning sker när snöfallet upphör.
  • Kommande väder ska alltid tas i beaktande vid bearbetning av skidspår (Detta betyder att man anpassar vad som behöver göras i spåren efter kommande väder)
  • Vid töväder ska man undvika att pista p.g.a. snösmältningen påskyndas.
  • Det ska vara möjligt för gående att promenera längst ut på kanten av elljusspåret på den sida som inte är spårdragen. Om man har hund ska den alltid hållas kopplad.
  • Milspåret sköts av ideella krafter och kommunen tillhandahåller en sladd för snöskoter.
  • Anläggningen kan abonneras för tävling, skidspåren är då avstängda vissa tider kontakta skidspåransvarig för mer information.

Hänvisningar i skidspåren

Hänvisningar i skidspåret

Frivillig spåravgift

Västanfjällets skoterklubb hjälper till ideellt med trampningen av Bjurholms spår. Bjurholms kommun har infört en frivillig spåravgift. Spåravgiften är en möjlighet för gäster, ortsbor och företag att bidra till preparering och utveckling av längdspåren i Bjurholm. Spåravgiften är frivillig och går till skötsel och underhåll av skidspåren i centrala Bjurholm.

• Dagkort 50 kronor/person
• Säsongskort 300 kronor/person
• Säsongskort 500 kronor/familj

Swish: 1234618153

Vägbeskrivning till Bjurholms skidspår

Spåren är belägna i anslutning till Werner Öhlungsvägen. Från stora korsningen vid 92:an (Skellefteå Bränsle) kör ca 600 m mot Vännäs. Ta av mot vänster in på Werner Öhlundsvägen och fortsätt ca 150 m.

Från Umeå mot Bjurholm ca 170 m efter infarten till industriområdet, tag höger in på Werner Öhlundsvägen och följ den ca 150 m. (SWEREF N:7092613.500 E:173559.138)

Kontaktperson Bjurholms skidspår

Björn Wingren, tel: 0932-140 09, bjorn.wingren@bjurholm.se

Felanmälan, tel: 0932-141 14

Vitvattnet

En slinga på 2,5 km elljus finns vid före detta skolan i Vitvattnet, ca 12 km från Bjurholm.
Ansvarig förening: Vitvattnets IF, kontaktperson: Vitvattnets IF`s ordförande Simon Lidestav, mobil 070-593 16 34, simon@umea.com

Sunnanå

Vid den före detta skolan finns en slinga på 2,5 km med elljus. Sunnanå ligger ca 8 km från Bjurholm.

Ansvarig förening: Öredalens IK. Det finns en spårlista i klubben, där olika medlemmar är ansvariga för olika veckor.Kontaktperson: Öredalens IK`s ordförande Jesper Westman, mobil 070-697 98 19.

Balsjö

Här finns ett spår med 2,5 km med elljus och en slinga på 5 km utan elljus. Utgångspunkten är vid vägkorsningen 92:an och Västanfjällsvägen. Sväng in vänster från 92:an mot Karlsbäck. Efter ca 50m finns på höger sidan av vägen en parkering i anslutning till spåren.

Ansvarig förening: Balsjö IK, kontaktperson: Tommy Svensson, mobil 070-615 25 37

Agnäs

I Agnäs finns en slinga på 5 km och en på 2,5 km som är upplyst med elljus.
Spåren ligger i anslutning till skidanläggningen Agnäsbacken som har en säsonsöppen restaurang.

Ansvarig förening: Agnäs IK. Idrottsklubben har en överenskommelse med Agnäsbacken (Nya Agnäsbacken AB) som drar spåren. Ring gärna i förväg och kolla hur det ser ut. Agnäsbacken, tel: 070-667 07 59