Skoterleder

Skoterklubben är aktiv i underhållet av kommunens leder och vid lederna finns bland annat stugor och grillplatser. Aktuell information om skoterlederna läggs ut på skoterklubbens webbsida där finns även aktuell skoterledskarta.