Skoterleder

Inom Bjurholms kommun finns det vintertid 42 mil pistade huvudskoterleder som binder samman kommunens byar samt ca 20 mil mindre skoterleder som leder fram till bland annat grillplatser och stugor.

Ledjobb med skoterleder

Dessa leder underhålls av Västanfjällets skoterklubb. Aktuell information om skoterlederna läggs ut på skoterklubbens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där även aktuell skoterledskarta finns.

Tänk på följande

  • Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.
  • Använda en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm.
  • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.

Ta reda på förhållandena i terrängen du ska åka i. Och kom ihåg - kör alltid nykter!

Lokala trafikföreskrifter för skoterleder

Bjurholms kommun har infört lokala trafikföreskrifter för ”Centrumleden” – som mellan 1 december till 30 april (kl.10.00 till kl.19.00) medger skotertrafik på delar av Backgatan.

Skoterkarta med gatunamn

Klicka på bilden då öppnas den i PDF för förstoring

Syftet med föreskriften är att möjliggöra tillgång för terrängfordon till centrala Bjurholm under vintersäsong.

Målet är att kunna bidra till en ökad handel lokalt men att samtidigt reglera trafiken för att bibehålla säkerhet och minimera potentiella olycksrisker.

Tänk på att det måste vara rikligt med snö för att få köra och att det inte är tillåtet att köra på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen

  • Blå led: Centrumled tidsreglerad öppen kl.10.00-19.00, övrig tid är centrumleden stängd. Obs! Endast 1 december till 30 april.
  • Rosa led: Befintlig skoterled
  • Röd rektangel: Skoterparkering (Anvisad uppställningsplats)