Vandringsleder

I Bjurholms kommun finns flera mil av vackra vandringsleder genom skogslandskap, ängar och nära älvarnas brusande vatten. Vid lederna finns fina grillplatser, stugor med övernattningsmöjligheter och många andra fina platser för en paus.

Älven justerar ofta sin sträckning efter höst- och vårflodens brus vilket innebär att vandringsledens sträckning måste justeras. Som vandrare gäller det att vara uppmärksam på skyltning och ledmärkning.

De längsta lederna i kommunen går utefter Öre- och Lögdeälven. Övernattningsstugorna har 4 bäddar, bord, britsar och en kamin. Stugorna är gratis - men kan vara upptagna. Här gäller ”först till kvarn...”

Är man fiskeintresserad finns fiskekort att köpa hos vissa privatpersoner och handlare i Bjurholms kommun, se mer information under jakt och fiske. Det finns även kortare leder och stigar att vandra i ex Högås, Balsjö och Kärleksstigen i Bjurholm. På regionens hemsida finns mer information om vandringsleder och rådgivning.

Öreälvens vandringsled

Leden mellan Örträsk och Agnäs i Bjurholms kommun är ca 50 km lång. Leden följer Öreälven som är en outbyggd skogsälv med djupt nedskurna dalgångar, nipor och meanderlopp (meander=flodbåge). Älvdalens korvsjöar vittnar om gångna tider då vattnet rann i andra fåror. På sträckan mellan Örträsk och Bjurholm passerar man två forsar, Långforsen och Näslandsforsen.

Vidare mot Agnäs passerar man Lagnäset, ett unikt område med slåtterängar som kan lysa guldgula av smörbollar. Liljekonvalj och hägg är andra växter som ger området dess särprägel. I Lagnäset finns en hängbro över älven. Längs leden finns många övernattningsstugor och vindskydd samt badstränder, grillplatser och utedass.

Leden fortsätter söderut genom Nordmalings kommun mellan kommungränsen strax söder om Agnäs och Kråken i Nordmalingskommun. Sträckan är totalt ca 9-10 mil varav Nordmalingsdelen står för ca 4 mil.

Lögdeälvens Vildmarksled

Total längd är ca 85 km varav 32 km ligger i Bjurholms kommun och 53 km i Nordmalings kommun.

I Bjurholms kommun finns 19 vindskydd, varav 17 står längs leden, och 9 st övernattningsstugor.

Det är ca 6 km mellan varje påfartsled. Hela sträckan tar ca 2 dagar att gå, om man går i snabb takt.

Den outbyggda Lögdeälven är populär bland fiskare och vandrare. Fisket efter lax, havsöring och harr är av hög klass och naturen erbjuder många fina miljöer för växter och djur. Älven är också känd för sina ravinlandskap, nipor och grottor.

Sevärdheter i och omkring Lögdeåbergsbron

vid Lögdeälvens Vildmarksled

Uppströms bron

1,5 km Gammal flottarkoja som Assi-Domän satt upp Långviskaforskojan. Kojan är flottledsrestaurerad tillbaka till "ursprungligt" skick. I anslutning till kojan finns en välbevarad "gammelskog" av framför allt gran.

6 km Ormaggan, gammal hängbro i trä över älven

Nedströms bron

2,5 km Holmsjöbäcken inlopp i älven. I bäcken finns en gammal timmerränna, från flottningens tid, som upptar hela bäckens bredd, ca 300 meter från mynningen. För att hitta dit, fortsätt 500 meter från Lögdeåbergsbron mot Fredrika sväng vänster vid gammalt grustag följ vägen förbi renhjärdet vänster vid vägdelning och fortsätt ca 1 km och parkera vid träbron över Holmsjöbäcken och gå nedströms 300 meter. Mellan Lögdeåbergsbron och Holmsjöbäcken inlopp består området av torra böljande tallhedar.

3,5 km Vindskydd och övernattningskoja Tjuväverholmen. Namnet kommer från att folk var och tjuvade näver från de talrika björkbestånd som finns i området.

6,5 km Övre Nyland fint deltalandskap ovan bron. I området finns ovanliga växter som t ex Isranunkel. Var försiktig.

9,5 km Vackert slingrande oglanskap nästan 360 grader, med frodiga, örtrika holmar med gammal skog typ "John Bauer".

10,5 km Liljekonvaljbacken som sträcker sig från älvbrinken och ända upp till kanten av tallheden, "unikt".

11 km Uttorkad gammal älvfåra (insjö) med talrikt inslag av gammalt skal av musslor. Gammal bosättning i närheten, Johannesbo (1 km) med otrolig utsikt från niprygg ”Drakryggen”. Stora stengrytor i berget där gamla Storforsfåran gick. Hängbro över älven. Vindskydd och övernattningskoja Storforsen. Anslutning till ridleden.

12 km Lokal av Västerbottens landskapsblomma Kung Karls Spira invid älven och vandringsleden.

Lillänget - Camping - Skogsälvens hus - Flottarkoja

Lillänget strax utanför byn Karlsbäck är en naturskön plats vid Lögdeälven. Här kan du njuta av den outbygda skogsälven och lära känna dess historia som fenomenal timmertransportör. I "Flottarmuséet" finns en utställning som berättar om timmrets väg från skog till hav. Bilder, redskap och modeller ger en glimt av den teknik och de insatser som krävdes vid flottningen. Du möter flottare med färg, bland annat i de filmer som visas.

En "Flottarkoja" har byggts vid lögdeälvens strand med gamla härbärgen som förebild. Timrade väggar, träbritser och en eldpall i kojans mitt ger den rätta flottarkänslan. Här serveras fika eller mat vid speciella tillfällen. Det är också möjligt att äta sin matsäck i kojan - eller att prova sängplatserna!

Vid Lillänget finns också en vildmarkscamping med platser för husvagnar och tält. Tillgång till vedeldad bastu, eldstäder, vindskydd och torrdass som är handikappanpassat.