Agnäsbacken, restaurang

Agnäsbacken är en högklassig vintersportanläggning där aktiviteterna finns samlade inom ett naturskönt och lättillgängligt område.

Grillplats Agnäsbacken