Klangvägen

Under sommaren 2023 gör Skellefteåkraft ett större arbete med att uppdatera tuben som leder vattnet från dammen till kraftstationen. Detta berör hela gångstigen samt ett par av Klangvägens konstverk längs älven som således inte kommer gå att besöka.

Klangverken på Rågberget (Agnäsbacken), rastplatsen och kanotupptaget berörs inte utan går fint att uppleva även i år.

Rörklockan av Jögge Sundqvist