Ytter-Gravabergets naturreservat

Gravaberget och Ytter-Gravaberget är två berg vars branta stup syns på långt håll från Öreälvens dalgång. På andra sidan är de betydligt flackare och det går lätt att följa vandringslederna upp till de båda bergens toppar.

Bo Tannfors Balberget vy