Skoterleder i Bjurholm

I Bjurholm finns många mil med fina, underhållna och skyltade skoterleder.

Sexberget skoter 770px foto_Görgen Olovsson

Foto: Görgen Olovsson