När du flyttar

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.

Gör din anmälan innan du flyttar eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring

Säljer du en fastighet som har kommunalt vatten måste en anmälan skickas till kommunen. Läs av vattenmätaren på köparens tillträdesdag och skicka in anmälan via e-tjänsten, Gör ägarbyte för vatten, avlopp och avfall, länk hittar du längst ner på sidan.

Säljaren ansvarar för abonnemanget till dess att blanketten kommit Bjurholms kommun tillhanda.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.