Kommunal information (KI)

Det kommunala informationsbladet delas ut till alla hushåll i kommunen. I den finns information från kommunens olika verksamheter samt annan information som kan vara intressant för kommunens invånare.

Utgivningsplan KI 2023

Månad

Stopptid för verksamheter

Utgivning hushåll

Februari

Måndag 30/1 kl.12.00

Torsdag 23/2

April

Måndag 3/4 kl.12.00

Torsdag 27/4

Juni

Måndag 29/5 kl.12.00

Tisdag 20/6

September

Måndag 4/9 kl.12.00

Torsdag 28/9

November

Måndag 6/11 kl.12.00

Torsdag 30/11

KI år 2023

Kommunal Information (KI) februari 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Kommunal Information (KI) April 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Kommunal Information (KI) Juni 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck