Kommunal information (KI)

Det kommunala informationsbladet delas ut till alla hushåll i kommunen. I den finns information från kommunens olika verksamheter samt annan information som kan vara intressant för kommunens invånare.

KI år 2022

Kommunal Information (KI) februari 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Kommunal Information (KI) April 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Kommunal Information (KI) Juni 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Jobbar i restaurang

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Utgivningsplan KI 2022

Månad

Stopptid för verksamheter

Ugivning hushåll

Februari

Måndag 31/1 kl.12.00

Torsdag 24/2

April

Måndag 4/4 kl.12.00

Torsdag 28/4

Juni

Måndag 30/5 kl.12.00

Onsdag 22/6

September

Måndag 29/8 kl.12.00

Torsdag 22/9

November

Måndag 31/10 kl.12.00

Torsdag 24/11