Kommunal information (KI)

Det kommunala informationsbladet delas ut fem gånger per år till alla hushåll i kommunen. I den finns information från kommunens olika verksamheter samt annan information som kan vara intressant för kommunens invånare.

Utgivningsplan KI 2024

Månad

Stopptid för verksamheter

Utgivning hushåll

Februari

Måndag 5/2 kl.12.00

Torsdag 29/2

April

Måndag 2/4 kl.12.00

Torsdag 25/4

Juni

Måndag 27/5 kl.12.00

Tisdag 20/6

September

Måndag 2/9 kl.12.00

Torsdag 26/9

November

Måndag 4/11 kl.12.00

Torsdag 28/11

KI år 2024

Kommunal Information (KI) februari 2024

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck

Kommunal Information (KI) April 2022

Layout och tryck: ST Reklam & Tryck