Kommunal information (KI)

Det kommunala informationsbladet delas ut till alla hushåll i kommunen. I den finns information från kommunens olika verksamheter samt annan information som kan vara intressant för kommunen invånare.

KI år 2022

Utgivningsplan KI 2022

Månad

Stopptid för verksamheter

Ugivning hushåll

Februari

Måndag 31/1 kl.12.00

Torsdag 24/2

April

Måndag 4/4 kl.12.00

Torsdag 28/4

Juni

Måndag 30/5 kl.12.00

Onsdag 22/6

September

Måndag 29/8 kl.12.00

Torsdag 22/9

November

Måndag 31/10 kl.12.00

Torsdag 24/11