Rådgivande organ

Kommunen har ett byautvecklingsråd, folkhälsoråd och pensionärs- och handikappråd (KPHR)

Byautvecklingsråd

Alla föreningar är välkomna till Byautvecklingsrådets möten.

Vi använder mail för att få en smidigare, snabbare och billigare hantering av Byautvecklingsrådet.

Mailadress: utvecklingsradet@bjurholm.se

Folkhälsoråd (FHR)

Bjurholms folkhälsoråd fungerar som ett samverkans-, rådgivande- och kunskapshöjande forum för alla deltagande parter.

Syftet med FHR

Delaktighet och samverkan är av stor betydelse för ett lyckat folkhälsoarbete. Det är därför av största vikt att så många aktörer som möjligt hjälps åt att skapa förutsättningar för ett bra och effektivt folkhälsoarbete i kommunen. Syftet med folkhälsopoliskt program är att

  • ge stöd för Bjurholms folkhälsoaktörer utifrån våra förutsättningar och därigenom stärka hälsan hos Bjurholms invånare
  • tydliggöra det gemensamma folkhälsopolitiska målet för kommunen och länet/regionen
  • tydliggöra folkhälsoarbetets organisation i Bjurholms kommun
  • verka för en god samverkan inom kommunen och länet/regionen

Folkhälsopolitiskt program 2021-2025 Pdf, 423.1 kB.

Bjurholms folkhälsoråd 2019-2022

Valda politiker – Bjurholms kommun
Christina Lidström, ordförande i kommunstyrelsen
Per-Olof Lidestav, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Martin Berglund, 2: e vice ordförande i kommunstyrelsen,

Sekreterare: Malin Burström, tfn 0932-141 77

Kommunens pensionärs- och funktionsvariationsråd (KPFR)

Kommunens pensionärs- och funktionsvariationsråd (KPFR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och pensionärs- och handikapporganisationerna.

Syftet med KPFR

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och handikappade.
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Verka för att pensionärernas och handikappades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Initiera nya pensionärs- och handikappades frågor i nämnder och förvaltningar.
  • Remissorgan i frågor som berör pensionärerna och de handikappade.
  • Ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Ledamöter i kommunens pensionärs- och funktionsvariationsråd (KPFR)
Christina Lidström, ordförande i kommunstyrelsen
Per-Olof Lidestav, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Jimmy Johansson, kommunchef
Monica Andersson, SPF
Myrtel Emilsson, PRO

Sekreterare: Annica Westman, tfn 0932-140 12