Rådgivande organ

Kommunen har ett byautvecklingsråd och ett folkhälsoråd.

Byautvecklingsråd

Alla föreningar är välkomna till Byautvecklingsrådets möten.

Vi använder mail för att få en smidigare, snabbare och billigare hantering av Byautvecklingsrådet.

Mailadress: utvecklingsradet@bjurholm.se

Folkhälsoråd (FHR)

Bjurholms folkhälsoråd fungerar som ett samverkans-, rådgivande- och kunskapshöjande forum för alla deltagande parter.

2022 slogs Folkhälsorådet ihop med Kommunens pensionärs- och funktionsvariationsråd.

Syftet med FHR

Delaktighet och samverkan är av stor betydelse för ett lyckat folkhälso- och tillgänglighetsarbete. Det är därför av största vikt att så många aktörer som möjligt hjälps åt att skapa förutsättningar för ett bra och effektivt folkhälso- och tillgänglighetsarbete i kommunen. Syftet med folkhälso- och tillgänglighetspoliskt program är att

  • ge stöd för Bjurholms folkhälso- och tillgänglighetsaktörer utifrån våra förutsättningar och därigenom stärka hälsan hos och tillgängligheten för Bjurholms invånare
  • tydliggöra det gemensamma folkhälsopolitiska målet och mål för funktionshinderspolitiken för kommunen och länet/regionen
  • tydliggöra folkhälso- och tillgänglighetsarbetets organisation i Bjurholms kommun
  • verka för en god samverkan inom kommunen och länet/regionen

Bjurholms folkhälsoråd 2023-2026

Valda politiker – Bjurholms kommun
Christina Lidström, ordförande i kommunstyrelsen
Gunilla Forsberg, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Linda Berglund, 2: e vice ordförande i kommunstyrelsen,

Sekreterare: Monica Jonsson, tfn 0932-141 52