Umeåregionen

Umeåregionens kommuner arbetar tillsammans för att skapa en livskraftig, utvecklingsinriktad och stark region.

Samverkan

För att med gemensamma krafter stärka både Umeåregionen som arbetsmarknadsregion och de enskilda kommunernas verksamheter och utveckling har Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå kommuner samarbetat sedan 1993. Örnsköldsviks kommun gick med i samarbetet 2013.

  • Kommunernas kommunstyrelseordförande och vice ordförande träffas regelbundet för att peka ut riktningen för arbetet. Totalt 14 politiska representanter.
  • Kommunernas högsta chefer, kommuncheferna, står för den operativa ledningen.
  • Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper, genom gemensamma projekt, helt gemensam verksamhet och genom avtalssamverkan.