Förhandsbesked

Om du planerar att stycka av en tomt eller bygga på en tom fastighet (tomt) kan du ansöka om förhandsbesked.

Förhandsbeskedet ger dig svar på om du kan få bygga på en viss plats. Syftet är att du som planerar ett byggprojekt ska få ett tidigt svar på om du kan få bygga på platsen för att du inte ska behöva planera i onödan. Får du ett positivt förhandsbesked gäller det i två år.

Tänk på att förhandsbesked inte kan ges på telefon eftersom det är en omfattande prövning. Beslutet skickas med post.

Observera att förhandsbeskedet inte gäller som bygglov. Beslutar du dig för att bygga måste du söka bygglov som vanligt.

Kontakta plan och bygg vid frågor
Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se