Översiktsplanering

I plan- och bygglagen står det att vi på kommunen ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen anger hur vi på lång sikt tänker använda olika mark- och vattenområden men även hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Till exempel vilka områden som är tänkta för industri, bostadstadsområden, parker och friluftsområden.

Under varje mandatperiod måste vi se över planen och pröva så att den fortfarande är aktuell.

Översiktsplanen tar vi fram i dialog med länsstyrelse och andra myndigheter och organisationer som har intressen i området – i ett så kallat samråd.

Utställning

När det finns ett förslag till översiktsplan ställer vi ut den under två månader och då har du möjlighet att tycka till. Det måste du göra skriftligen. Ofta finns förslagen också på vår kommuns webbplats.